+
 • Võ luyện thành tiên
  Đột phá cực hạn
  Thăng cấp nguyên đan

 • Võ,Đạo song tu
  Liên thành công thủ
  Tuyệt kỹ phối ứng

 • Công phá thiên không
  Tùy biến phụ trang
  Thi triển tuyệt kỹ

 • Thánh, Ma, Cổ Thú thành tọa kỹ
  Kết hợp tuyệt kỹ phá thiên môn

 • Bảo Khí giữ cận thân
  Bách chiến trở thành Thần
  Sát khí chấn vạn quân

 • Huyết mạch từ cổ nhân
  Kích hoạt được thần trợ
  Đoạt bí kỹ truyền thừa

 • Thượng cổ kỳ thạch
  Hút hồn đoạt phách
  Kháng ma pháp, giảm sát thương