Cẩm Nang

Boss Địa Cung

Thông qua Boss Địa Cung, quý thiếu hiệp có cơ hội nhận cho mình bộ Võ Duyên. Các Boss ở đây có độ khó cao hơn Boss Phong Ma, nhưng cũng vì thế mà lợi ích nhận được cao hơn. Hãy lượng sức mình để thử thách Boss thích hợp.

Boss Địa Cung

  • Nơi xuất hiện: Bản đồ Địa Cung. (chế độ chiến đấu người chơi theo loại Tông Môn)
  • Phần thưởng Boss tính theo hạng sát thương gây lên Boss.