Cẩm Nang

Băng Thiên Mệnh

Song song với con đường chinh phục Vũ Cực Thiên Hạ, quý nhân sĩ còn có thể thách đấu Thiên Diễn Đại Lụ, lưu danh bảng Thiên Mệnh, đời đời nhớ tên.

Bảng Thiên Mệnh

  • Khiêu chiến thiên tài của Thiên Diễn Đại Lục, để danh bảng Thiên Mệnh.
  • Khi chiến thắng sẽ đoạt được đề danh xếp hạng cao hơn.
  • Hạng càng cao phần thưởng điểm Vinh Dự càng nhiều.