Cẩm Nang

Thần Thương

Thần Thương là nhân vật nổi lên từ những trận chiến quần hùng. Cùng bảo khí Thương sát thương mạnh, Thần Thương có khả năng một mình chống lại cả một đội quân, diệt sát cực nhanh. Trong Vũ Cực, người có khả năng đối đầu với Thần Thương chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thông tin chung

  • Ưu điểm: Sát thương lớn, kết thúc nhanh kẻ địch, có khả năng truy sát.
  • Vũ khí: Thần khí Thương.

Kỹ năng chính

Hình ảnhGhi chú

Quán Hồng
  • Thương bộ cơ bản, đâm gây sát thương mục tiêu.

Truy Điện
  • Phóng Thương lao theo, đột phá, truy sát.


Chân Không Bạo
  • Bạo phát sát thương nhiều mục tiêu trước mặt.

Thương Thế
  • Xúc thế tấn công, tạo sát thương lớn tại một khu vực.

Kỹ năng đặc biệt

Hình ảnhGhi chú

Long Khiếu
  • Nộ khiếu xung thiêng, gây sát thương toàn bộ kẻ địch xung quanh.


Hải Giao Long
  • Sát thương lôi điện, gây choáng mục tiêu.


Lôi Thuẫn
  • Phòng thủ bản thân, giảm sát thương nhận.