Cẩm Nang

Ma Phương

Đại hiệp Lâm Minh trên bước đường phiêu lưu của mình đã hữu duyên với Thần Tinh Ma Phương huyền bảo - chứa kết tinh linh hồn của Chân Thần trong truyền thuyết với uy lực có thể hủy diệt bất cứ vật thể hữu hình vạn vật xung quanh tan biến vào hư vô trong chớp mắt!

Tưởng chừng là thiên duyên, nhưng lại là họa vô phương ập đến. Bởi những thế lực ngoại lai tà ma luôn mong muốn đoạt lấy Ma Phương uy lực để thống quản vạn vị diện xuyên không vào thời kỳ đen tối nhất.

May thay, duyên lại tương duyên Lâm Minh chọn quý thiếu hiệp là người cùng đồng trợ bảo vệ ma phương bằng cách dùng yểm thuật mà hợp nhất Ma Phương thành một thể với quý thiếu hiệp mà tăng cao các khả năng thiên phú của bản thân.

Ngày tái ngộ tiếp nhận Ma Phương đang càng gần, huyền bảo này thực chất là gì tại Vũ Cực? Câu trả lời đã nằm bên trên! Hãy khám phá!

Điều kiện tham gia

  • Nhân vật đạt cấp 90 trở lên và hoàn thành chuỗi sự kiện chính tuyến sẽ xuất hiện Ma Phương.

Cách thức tham gia

  • Sau khi xuất hiện Ma Phương, cần đăng nhập đủ 04 ngày để mở Ma Phương.

vltkm

  • Sau đó có thể tự lập tổ đội hoặc tham gia tổ đội cùng các đại hiệp khác.

Chi tiết tính năng

  • Tham gia Phong Ma Tháp, Bí Cảnh Thần Hoàn, tiêu diệt quái, boss có thể nhận được Điểm Hồn để nâng cấp Ma Phương
  • Ma Phương cấp độ càng cao sẽ tăng khả năng giảm sát thương, tăng phòng thủ quái và phòng thủ người.
  • Mỗi khi tiêu diệt quái sẽ tích lũy hồn, bên dười thanh sinh lực của nhân vật, hồn càng nhiều thì giảm sát thương phải chịu càng lớn.