Cẩm Nang

Hệ thống Phó Bản

Vũ Cực Thiên Hạ hấp dẫn bởi hệ thống Phó Bản cực kỳ phong phú. Quý nhân sĩ sẽ lần lượt được trải nghiệm cốt truyện hấp dẫn của bộ truyện nổi tiếng cùng tên qua hệ thống Phó Bản Cốt Truyện, hay trải nghiệm cảm giác cùng Tình Duyên vượt ải sóng gió qua phó bản Tiên Lữ Tình Duyên, cùng nhiều phó bản khác. Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây:

Phó bản Cốt Truyện

  • Các phó bản được mở theo cấp độ tương ứng của nhân vật.
  • Vượt qua các thử thách tương tự Lâm Minh để hoàn thành từng phó bản.
  • Có thể khiêu chiến lại phó bản đã hoàn thành.
  • Phần thưởng vượt phó bản lần đầu tiên nhận được nhiều nhất, các lần sau phần thưởng ít hơn.

Phó bản Tiên Lữ Tình Duyên

  • Điều kiện mở: Đã kết hôn và có Đạo Lữ song tu
  • Mỗi ngày 2 người cùng tham gia phó bản để song tu 1 lần.

Phó bản Tổ Đội

  • Các phó bản được mở theo cấp độ tương ứng của nhân vật.
  • Cần tổ đội 03 người để tham gia.

Phó bản VIP

  • Các phó bản được mở theo cấp VIP tương ứng của nhân vật.
  • Có thể tham gia khiêu chiến mỗi ngày.