Sự kiện

Đua Top

Tưng bừng chào đón ngày ra mắt máy chủ, Vũ Cực Thiên Hạ sẽ dậy sóng với chuỗi sự kiện Đua Top Server đầy hấp dẫn dành riêng cho quý thiếu hiệp.

Xếp hạng Đấu Cấp

 • Thời gian diễn ra: 07 ngày từ ngày mở server.
 • Điều kiện tham gia: Đạt cấp 60 trở lên.
 • Quy tắc: Sau khi hoạt động kết thúc, hệ thống sẽ tổng kết thứ hạng theo thứ tự cấp, lực chiến và thời gian để xét thưởng.
 • Có 3 mốc nhận thưởng gồm: Top 1 toàn server, hạng 2 đến 5 của server, hạng 6 đến 10 của server.
 • Ngoài ra đạt các mốc cập độ 60, 80, 100 thiếu hiệp cũng sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

Xếp hạng Đấu Võ Duyên

 • Thời gian diễn ra: Ngày đầu mở server.
 • Điều kiện mở: Tổng bậc Võ Duyên bậc 4 trở lên.
 • Quy tắc: Sau khi hoạt động kết thúc, hệ thống sẽ tổng kết thứ hạng theo thứ tự cấp, lực chiến và thời gian để xét thưởng.
 • Có 3 mốc nhận thưởng gồm: Top 1 toàn server, hạng 2 đến 5 của server, hạng 6 đến 10 của server.
 • Ngoài ra Võ Duyên đạt các bậc 4, 5, 6 thiếu hiệp cũng sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

Xếp hạng Thú Cưỡi

 • Thời gian diễn ra: Ngày thứ 2 sau khi mở server.
 • Điều kiện mở: Tổng bậc thú cưỡi đạt bậc 3 trở lên.
 • Quy tắc: Sau khi hoạt động kết thúc, hệ thống sẽ tổng kết thứ hạng theo thứ tự cấp, lực chiến và thời gian để xét thưởng.
 • Có 3 mốc nhận thưởng gồm: Top 1 toàn server, hạng 2 đến 5 của server, hạng 6 đến 10 của server.
 • Ngoài ra Thú Cưỡi đạt các bậc 3, 4, 5 thiếu hiệp cũng sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

Xếp hạng Thần Khí

 • Thời gian diễn ra: Ngày thứ 3 sau khi mở server.
 • Điều kiện mở: Tổng bậc Thần Khí đạt bậc 3 trở lên.
 • Quy tắc: Sau khi hoạt động kết thúc, hệ thống sẽ tổng kết thứ hạng theo thứ tự cấp, lực chiến và thời gian để xét thưởng.
 • Có 3 mốc nhận thưởng gồm: Top 1 toàn server, hạng 2 đến 5 của server, hạng 6 đến 10 của server.
 • Ngoài ra Thần Khí đạt các bậc 3, 4, 5 thiếu hiệp cũng sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

Xếp hạng Trận Pháp

 • Thời gian diễn ra: Ngày thứ 4 sau khi mở server.
 • Điều kiện mở: Tổng bậc Trận Pháp đạt bậc 3 trở lên.
 • Quy tắc: Sau khi hoạt động kết thúc, hệ thống sẽ tổng kết thứ hạng theo thứ tự cấp, lực chiến và thời gian để xét thưởng.
 • Có 3 mốc nhận thưởng gồm: Top 1 toàn server, hạng 2 đến 5 của server, hạng 6 đến 10 của server.
 • Ngoài ra Trận Pháp đạt các bậc 3, 4, 5 thiếu hiệp cũng sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

Xếp hạng Thần Tích

 • Thời gian diễn ra: Ngày thứ 5 sau khi mở server.
 • Điều kiện mở: Tổng bậc Thần Tích đạt bậc 3 trở lên.
 • Quy tắc: Sau khi hoạt động kết thúc, hệ thống sẽ tổng kết thứ hạng theo thứ tự cấp, lực chiến và thời gian để xét thưởng.
 • Có 3 mốc nhận thưởng gồm: Top 1 toàn server, hạng 2 đến 5 của server, hạng 6 đến 10 của server.
 • Ngoài ra Thần Tích đạt các bậc 3, 4, 5 thiếu hiệp cũng sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

Xếp hạng Pháp Khí

 • Điều kiện mở: Tổng bậc Pháp Phí đạt bậc 3 trở lên.
 • Quy tắc: Sau khi hoạt động kết thúc, hệ thống sẽ tổng kết thứ hạng theo thứ tự cấp, lực chiến và thời gian để xét thưởng.
 • Có 3 mốc nhận thưởng gồm: Top 1 toàn server, hạng 2 đến 5 của server, hạng 6 đến 10 của server.
 • Ngoài ra Võ Duyên đạt các bậc 3, 4, 5 thiếu hiệp cũng sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

Xếp hạng Cường Hóa

 • Điều kiện mở: Cường hóa toàn bộ trang bị +3 trở lên.
 • Quy tắc: Sau khi hoạt động kết thúc, hệ thống sẽ tổng kết thứ hạng theo thứ tự cấp, lực chiến và thời gian để xét thưởng.
 • Có 3 mốc nhận thưởng gồm: Top 1 toàn server, hạng 2 đến 5 của server, hạng 6 đến 10 của server.
 • Ngoài ra Cường Hóa toàn bộ trang bị đạt +3, +4, +5 thiếu hiệp cũng sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.