Tin tức

11/05: Bảo trì liên thông máy chủ & các sự kiện hấp dẫn

Thân gửi quý Thiếu Hiệp,

Nhằm giúp con đường chinh phục tinh hoa võ thuật thêm phần hứng thú, cũng như giúp quý thiếu hiệp có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với anh tài tứ phương, các vị diện sẽ được tiến hành liên thông vào ngày 11/05/2017, thông tin chi tiết như bên dưới.

Đồng thời sau khi liên thông hoàn tất sẽ có các lưu ý quan trọng cùng các sự kiện hấp dẫn liên quan. Quý thiếu hiệp hãy cùng theo dõi nhé!

Thời gian & danh sách máy chủ liên thông

 • Nội dung: Liên thông các máy chủ Vũ Cực & bảo trì nâng cấp các server. Quý thiếu hiệp không thể đăng nhập vào các máy chủ liên thông trong thời gian bên dưới.
 • Thời gian bảo trì & danh sách máy chủ liên thông:
Thời gian liên thông
Máy chủ liên thông
13h00 - 15h00 ngày 11/05/2017
Vũ Cực 52 -> 55
Vũ Cực 56 -> 59
Vũ Cực 60 -> 63
Vũ Cực 64 -> 67
Vũ Cực 68 -> 71
Vũ Cực 72 -> 75
Vũ Cực 76 -> 79
Vũ Cực 80 -> 83
Vũ Cực 84 -> 87
Vũ Cực 88 -> 91

Các lưu ý quan trọng sau liên thông

 • Đăng nhập sau liên thông:
  • Nếu tài khoản có nhiều nhân vật, thiếu hiệp đăng nhập đầu tiên vào server nào sẽ lấy thông tin nhân vật tại server tương ứng.
  • Ví dụ: Tài khoản A chơi server Vũ Cực 1 và 2, thiếu hiệp muốn chơi ở server nào, thì vào lại server đó để chơi.
 • Xóa Nhân Vật:
  • Nhân vật cấp 60 trở xuống và không đăng nhập 7 ngày trở lên: Bị xóa bỏ (nên đăng nhập lại và tăng cấp trên 60 để tránh việc bị xóa bỏ về sau)
  • Với trường hợp nhân vật bị xóa (thỏa điều kiện ở trên), sẽ không giải quyết các khiếu nại liên quan.
  • Các trường hợp khác các điều kiện như trên, thì nhân vật giữ lại bình thường không bị xóa.
 • Bảng Xếp Hạng:
Nội dung
Chi tiết việc xóa và cập nhật SAU LIÊN THÔNG
Thi Đấu Cá Nhân
 • Xóa hết tất cả dữ liệu thi đấu cá nhân, bao gồm: Bảng Thiên Mệnh, Địa Bảng, người chơi cần phải khiêu chiến lại từ đầu để đạt được thứ Hạng tốt.
 • Xóa lịch sử khiêu chiến của Bảng Thiên Mệnh.
Bảng Xếp Hạng tổng
 • Tất cả dữ liệu của bảng xếp Hạng sẽ bị xóa.
 • Tự động cập nhật trong thời gian tổng kết tiếp theo.
Hảo Hữu Giữ lại tất cả dữ liệu hảo hữu.
Bảng Xếp Hạng
Đế Vương, Bí Cảnh Thần Hoàng
 • Làm mới (reset) tất cả dữ liệu của 2 Bảng Xếp Hạng (BXH) này.
 • Cần phải khiêu chiến lại mới được vào BXH, số tầng khiêu chiến cao nhất sẽ không bị làm mới (reset).
Gửi Bán
 • Bảo toàn tất cả dữ liệu hiện tại.
 • Vật phẩm gửi bán của người chơi đã bị xóa sẽ bị xóa hoàn toàn.
Tông Môn Chiến Làm mới (reset) trạng thái hoạt động vào thứ Tư và thứ Bảy.
Hoạt động
Ngày Tiến Cấp & Tiêu Phí 7 ngày
Làm mới (reset) hoạt động Ngày Tiến Cấp

Chuỗi Sự Kiện Sau Liên Thông

Thu thập đổi quà
 • Sau khi liên thông server, trong 7 ngày đánh quái trong Phong Ma Tháp hoặc bản đồ ngoài thu thập được các loại chữ: [Võ] [Đạo] [Cực] [Trí] [Đỉnh] [Phong]
 • Dùng các chữ để đổi vật phẩm tương ứng trong sự kiện.
Đăng nhập 7 ngày
 • Sau khi liên thông server, tiến hành đăng nhập sẽ nhận được phần thưởng quý hiếm.
 • Chi tiết phần thưởng:
Ngày đăng nhậpPhần thưởng
1 5 Đá Cường Hóa Trang Bị, 1 Thẻ EXP x3, 1 Thẻ 100 Vàng Khóa, 1 Thẻ 100 Công Trạng
2 3 Thú Cưỡi Tiến Cấp Đơn, 1 Thẻ EXP x3, 1 Thẻ 100 Vàng Khóa, 1 Thẻ 100 Công Trạng
3 3 Võ Duyên Tiến Cấp Đơn, 1 Thẻ EXP x3, 1 Thẻ 100 Vàng Khóa, 1 Thẻ 100 Công Trạng
4 3 Trận Pháp Tiến Cấp Đơn, 1 Thẻ EXP x3, 1 Thẻ 100 Vàng Khóa, 1 Thẻ 100 Công Trạng
5 3 Thần Khí Tiến Cấp Đơn, 1 Thẻ EXP x3, 1 Thẻ 100 Vàng Khóa, 1 Thẻ 100 Công Trạng
6 1 Khắc-Sinh Lực Lv3, 1 Thẻ EXP x3, 1 Thẻ 100 Vàng Khóa, 1 Thẻ 100 Công Trạng
7 3 Linh Lực Đơn-Cao, 1 Thẻ EXP x3, 1 Thẻ 100 Vàng Khóa, 1 Thẻ 100 Công Trạng
Nạp Tích Lũy
 • Sau khi liên thông server, tham gia quy đổi tích lũy nhận thưởng tương ứng:
Mốc Tích Lũy Nạp ThẻPhần thưởng
Ngày 1 mốc 01 Nguyên Bảo 7 Thần Tích Tiến Cấp Đơn, 1 Túi Khắc Lv1, 1 Đá Phụ Hồn, 20 Vàng Khóa
Ngày 2 mốc 01 Nguyên Bảo 7 Thú Cưỡi Tiến Cấp Đơn, 1 Túi Khắc Lv1, 1 Đá Phụ Hồn, 20 Vàng Khóa
Ngày 3 mốc 01 Nguyên Bảo 10 Võ Duyên Tiến Cấp Đơn, 1 Túi Khắc Lv1, 1 Đá Phụ Hồn, 20 Vàng Khóa
Ngày 4 mốc 01 Nguyên Bảo 7 Trận Pháp Tiến Cấp Đơn, 1 Túi Khắc Lv1, 1 Đá Phụ Hồn, 20 Vàng Khóa
Ngày 5 mốc 01 Nguyên Bảo 7 Thần Khí Tiến Cấp Đơn, 1 Túi Khắc Lv1, 1 Đá Phụ Hồn, 20 Vàng Khóa
Ngày 6 mốc 01 Nguyên Bảo 7 Thần Tích Tiến Cấp Đơn, 1 Túi Khắc Lv1, 1 Đá Phụ Hồn, 20 Vàng Khóa
Ngày 7 mốc 01 Nguyên Bảo 7 Thiên Lôi Thần Hỏa, 1 Túi Khắc Lv1, 1 Đá Phụ Hồn, 20 Vàng Khóa
Ngày 1 mốc 100 Nguyên Bảo 9 Thần Tích Tiến Cấp Đơn, 1 Khắc-Công Thường Lv3, 3 Đá Phụ Hồn, 60 Vàng Khóa
Ngày 2 mốc 100 Nguyên Bảo 9 Thú Cưỡi Tiến Cấp Đơn, 1 Khắc-Công Thường Lv3, 3 Đá Phụ Hồn, 60 Vàng Khóa
Ngày 3 mốc 100 Nguyên Bảo 12 Võ Duyên Tiến Cấp Đơn, 1 Khắc-Công Thường Lv3, 3 Đá Phụ Hồn, 60 Vàng Khóa
Ngày 4 mốc 100 Nguyên Bảo 9 Trận Pháp Tiến Cấp Đơn, 1 Khắc-Công Thường Lv3, 3 Đá Phụ Hồn, 60 Vàng Khóa
Ngày 5 mốc 100 Nguyên Bảo 9 Thần Khí Tiến Cấp Đơn, 1 Khắc-Công Thường Lv3, 3 Đá Phụ Hồn, 60 Vàng Khóa
Ngày 6 mốc 100 Nguyên Bảo 9 Thần Tích Tiến Cấp Đơn, 1 Khắc-Công Thường Lv3, 3 Đá Phụ Hồn, 60 Vàng Khóa
Ngày 7 mốc 100 Nguyên Bảo 9 Thiên Lôi Thần Hỏa, 1 Khắc-Công Thường Lv3, 3 Đá Phụ Hồn, 60 Vàng Khóa
Ngày 1 mốc 500 Nguyên Bảo 15 Thần Tích Tiến Cấp Đơn, 1 Khắc-Sinh Lực Lv4, 2 Thần Tích Trưởng Thành Đơn, 5 Đá Phụ Hồn
Ngày 2 mốc 500 Nguyên Bảo 15 Thú Cưỡi Tiến Cấp Đơn, 1 Khắc-Sinh Lực Lv4, 2 Thú Cưỡi Trưởng Thành Đơn, 5 Đá Phụ Hồn
Ngày 3 mốc 500 Nguyên Bảo 21 Võ Duyên Tiến Cấp Đơn, 1 Khắc-Sinh Lực Lv4, 2 Thú Cưỡi Trưởng Thành Đơn, 5 Đá Phụ Hồn
Ngày 4 mốc 500 Nguyên Bảo 15 Trận Pháp Tiến Cấp Đơn, 1 Khắc-Sinh Lực Lv4, 2 Trận Pháp Trưởng Thành Đơn, 5 Đá Phụ Hồn
Ngày 5 mốc 500 Nguyên Bảo 15 Thần Khí Tiến Cấp Đơn, 1 Khắc-Sinh Lực Lv4, 2 Thần Khí Trưởng Thành Đơn, 5 Đá Phụ Hồn
Ngày 6 mốc 500 Nguyên Bảo 15 Thần Tích Tiến Cấp Đơn, 1 Khắc-Sinh Lực Lv4, 2 Thần Tích Trưởng Thành Đơn, 5 Đá Phụ Hồn
Ngày 7 mốc 500 Nguyên Bảo 15 Thiên Lôi Thần Hỏa, 1 Khắc-Sinh Lực Lv4, 2 Trận Pháp Trưởng Thành Đơn, 5 Đá Phụ Hồn
Ngày 1 mốc 1.000 Nguyên Bảo 18 Thần Tích Tiến Cấp Đơn, 2 Khắc-Né Tránh Lv4, 3 Thần Tích Trưởng Thành Đơn, 7 Đá Phụ Hồn
Ngày 2 mốc 1000 Nguyên Bảo 18 Thú Cưỡi Tiến Cấp Đơn, 2 Khắc-Né Tránh Lv4, 3 Thú Cưỡi Trưởng Thành Đơn, 7 Đá Phụ Hồn
Ngày 3 mốc 1.000 Nguyên Bảo 24 Võ Duyên Tiến Cấp Đơn, 2 Khắc-Né Tránh Lv4, 3 Thú Cưỡi Trưởng Thành Đơn, 7 Đá Phụ Hồn
Ngày 4 mốc 1.000 Nguyên Bảo 18 Trận Pháp Tiến Cấp Đơn, 2 Khắc-Né Tránh Lv4, 3 Trận Pháp Trưởng Thành Đơn, 7 Đá Phụ Hồn
Ngày 5 mốc 1.000 Nguyên Bảo 18 Thần Khí Tiến Cấp Đơn, 2 Khắc-Né Tránh Lv4, 3 Thần Khí Trưởng Thành Đơn, 7 Đá Phụ Hồn
Ngày 6 mốc 1.000 Nguyên Bảo 18 Thần Tích Tiến Cấp Đơn, 2 Khắc-Né Tránh Lv4, 3 Thần Tích Trưởng Thành Đơn, 7 Đá Phụ Hồn
Ngày 7 mốc 1.000 Nguyên Bảo 18 Thiên Lôi Thần Hỏa, 2 Khắc-Né Tránh Lv4, 3 Trận Pháp Trưởng Thành Đơn, 7 Đá Phụ Hồn
Ngày 1 mốc 2.000 Nguyên Bảo 22 Thần Tích Tiến Cấp Đơn, 1 Khắc-Chính Xác Lv5, 6 Thần Tích Trưởng Thành Đơn, 9 Đá Phụ Hồn
Ngày 2 mốc 2.000 Nguyên Bảo 22 Thú Cưỡi Tiến Cấp Đơn, 1 Khắc-Chính Xác Lv5, 6 Thú Cưỡi Trưởng Thành Đơn, 9 Đá Phụ Hồn
Ngày 3 mốc 2.000 Nguyên Bảo 30 Võ Duyên Tiến Cấp Đơn, 1 Khắc-Chính Xác Lv5, 6 Thú Cưỡi Trưởng Thành Đơn, 9 Đá Phụ Hồn
Ngày 4 mốc 2.000 Nguyên Bảo 22 Trận Pháp Tiến Cấp Đơn, 1 Khắc-Chính Xác Lv5, 6 Trận Pháp Trưởng Thành Đơn, 9 Đá Phụ Hồn
Ngày 5 mốc 2.000 Nguyên Bảo 22 Thần Khí Tiến Cấp Đơn, 1 Khắc-Chính Xác Lv5, 6 Thần Khí Trưởng Thành Đơn, 9 Đá Phụ Hồn
Ngày 6 mốc 2.000 Nguyên Bảo 22 Thần Tích Tiến Cấp Đơn, 1 Khắc-Chính Xác Lv5, 6 Thần Tích Trưởng Thành Đơn, 9 Đá Phụ Hồn
Ngày 7 mốc 2.000 Nguyên Bảo 22 Thiên Lôi Thần Hỏa, 1 Khắc-Chính Xác Lv5, 6 Trận Pháp Trưởng Thành Đơn, 9 Đá Phụ Hồn
Ngày 1 mốc 5.000 Nguyên Bảo 45 Thần Tích Tiến Cấp Đơn, 2 Khắc-Bạo Kích Lv5, 10 Thần Tích Trưởng Thành Đơn, 12 Đá Phụ Hồn
Ngày 2 mốc 5.000 Nguyên Bảo 45 Thú Cưỡi Tiến Cấp Đơn, 2 Khắc-Bạo Kích Lv5, 10 Thú Cưỡi Trưởng Thành Đơn, 12 Đá Phụ Hồn
Ngày 3 mốc 5.000 Nguyên Bảo 60 Võ Duyên Tiến Cấp Đơn, 2 Khắc-Bạo Kích Lv5, 10 Thú Cưỡi Trưởng Thành Đơn, 12 Đá Phụ Hồn
Ngày 4 mốc 5.000 Nguyên Bảo 45 Trận Pháp Tiến Cấp Đơn, 2 Khắc-Bạo Kích Lv5, 10 Trận Pháp Trưởng Thành Đơn, 12 Đá Phụ Hồn
Ngày 5 mốc 5.000 Nguyên Bảo 45 Thần Khí Tiến Cấp Đơn, 2 Khắc-Bạo Kích Lv5, 10 Thần Khí Trưởng Thành Đơn, 12 Đá Phụ Hồn
Ngày 6 mốc 5.000 Nguyên Bảo 45 Thần Tích Tiến Cấp Đơn, 2 Khắc-Bạo Kích Lv5, 10 Thần Tích Trưởng Thành Đơn, 12 Đá Phụ Hồn
Ngày 7 mốc 5.000 Nguyên Bảo 45 Thiên Lôi Thần Hỏa, 2 Khắc-Bạo Kích Lv5, 10 Trận Pháp Trưởng Thành Đơn, 12 Đá Phụ Hồn
Ngày 1 mốc 10.000 Nguyên Bảo 75 Thần Tích Tiến Cấp Đơn, 1 Khắc-Sinh Lực Lv6, 3 Thần Tích Tư Chất Đơn, 18 Đá Phụ Hồn
Ngày 2 mốc 10.000 Nguyên Bảo 75 Thú Cưỡi Tiến Cấp Đơn, 1 Khắc-Sinh Lực Lv6, 3 Thú Cưỡi Tư Chất Đơn, 18 Đá Phụ Hồn
Ngày 3 mốc 10.000 Nguyên Bảo 100 Võ Duyên Tiến Cấp Đơn, 1 Khắc-Sinh Lực Lv6, 3 Thú Cưỡi Tư Chất Đơn, 18 Đá Phụ Hồn
Ngày 4 mốc 10.000 Nguyên Bảo 75 Trận Pháp Tiến Cấp Đơn, 1 Khắc-Sinh Lực Lv6, 3 Trận Pháp Tư Chất Đơn, 18 Đá Phụ Hồn
Ngày 5 mốc 10.000 Nguyên Bảo 75 Thần Khí Tiến Cấp Đơn, 1 Khắc-Sinh Lực Lv6, 3 Thần Khí Tư Chất Đơn, 18 Đá Phụ Hồn
Ngày 6 mốc 10.000 Nguyên Bảo 75 Thần Tích Tiến Cấp Đơn, 1 Khắc-Sinh Lực Lv6, 3 Thần Tích Tư Chất Đơn, 18 Đá Phụ Hồn
Ngày 7 mốc 10.000 Nguyên Bảo 75 Thiên Lôi Thần Hỏa, 1 Khắc-Sinh Lực Lv6, 3 Trận Pháp Tư Chất Đơn, 18 Đá Phụ Hồn
Ngày 1 mốc 20.000 Nguyên Bảo 120 Thần Tích Tiến Cấp Đơn, 1 Khắc-Công Thường Lv7, 5 Thần Tích Tư Chất Đơn, 26 Đá Phụ Hồn
Ngày 2 mốc 20.000 Nguyên Bảo 120 Thú Cưỡi Tiến Cấp Đơn, 1 Khắc-Công Thường Lv7, 5 Thú Cưỡi Tư Chất Đơn, 26 Đá Phụ Hồn
Ngày 3 mốc 20.000 Nguyên Bảo 160 Võ Duyên Tiến Cấp Đơn, 1 Khắc-Công Thường Lv7, 5 Thú Cưỡi Tư Chất Đơn, 26 Đá Phụ Hồn
Ngày 4 mốc 20.000 Nguyên Bảo 120 Trận Pháp Tiến Cấp Đơn, 1 Khắc-Công Thường Lv7, 5 Trận Pháp Tư Chất Đơn, 26 Đá Phụ Hồn
Ngày 5 mốc 20.000 Nguyên Bảo 120 Thần Khí Tiến Cấp Đơn, 1 Khắc-Công Thường Lv7, 5 Thần Khí Tư Chất Đơn, 26 Đá Phụ Hồn
Ngày 6 mốc 20.000 Nguyên Bảo 120 Thần Tích Tiến Cấp Đơn, 1 Khắc-Công Thường Lv7, 5 Thần Tích Tư Chất Đơn, 26 Đá Phụ Hồn
Ngày 7 mốc 20.000 Nguyên Bảo 120 Thiên Lôi Thần Hỏa, 1 Khắc-Công Thường Lv7, 5 Trận Pháp Tư Chất Đơn, 26 Đá Phụ Hồn
Ngày 1 mốc 50.000 Nguyên Bảo 240 Thần Tích Tiến Cấp Đơn, 1 Khắc-Bạo Kích Lv8, 8 Thần Tích Tư Chất Đơn, 36 Đá Phụ Hồn
Ngày 2 mốc 50.000 Nguyên Bảo 240 Thú Cưỡi Tiến Cấp Đơn, 1 Khắc-Bạo Kích Lv8, 8 Thú Cưỡi Tư Chất Đơn, 36 Đá Phụ Hồn
Ngày 3 mốc 50.000 Nguyên Bảo 315 Võ Duyên Tiến Cấp Đơn, 1 Khắc-Bạo Kích Lv8, 8 Thú Cưỡi Tư Chất Đơn, 36 Đá Phụ Hồn
Ngày 4 mốc 50.000 Nguyên Bảo 240 Trận Pháp Tiến Cấp Đơn, 1 Khắc-Bạo Kích Lv8, 8 Trận Pháp Tư Chất Đơn, 36 Đá Phụ Hồn
Ngày 5 mốc 50.000 Nguyên Bảo 240 Thần Khí Tiến Cấp Đơn, 1 Khắc-Bạo Kích Lv8, 8 Thần Khí Tư Chất Đơn, 36 Đá Phụ Hồn
Ngày 6 mốc 50.000 Nguyên Bảo 240 Thần Tích Tiến Cấp Đơn, 1 Khắc-Bạo Kích Lv8, 8 Thần Tích Tư Chất Đơn, 36 Đá Phụ Hồn
Ngày 7 mốc 50.000 Nguyên Bảo 240 Thiên Lôi Thần Hỏa, 1 Khắc-Bạo Kích Lv8, 8 Trận Pháp Tư Chất Đơn, 36 Đá Phụ Hồn

Nếu có bất cứ thắc mắc liên quan đến thông tin trên hoặc Vũ Cực, quý thiếu hiệp có thể liên hệ đường dây nóng 1900 561 588 hoặc hotro.zing.vn để được hỗ trợ nhanh nhất.